SØNDAG
5. MAI
12:00

Human-Etisk konfirmasjon

Konfirmasjonskurset for ungdom som velger Humanistisk konfirmasjon avsluttes med en høytidelig seremoni i Storstova, med konfirmantens familie og venner til stede.Humanistisk konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Kurs og seremoni er på humanistisk grunnlag, hvor alle ungdommer som ønsker det kan velge humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn.Mer informasjon finnes på Human-Etisk Forbund sine nettsider.

 

Billetter hentes ut med tilsendt link til hver seremoni. Fristen for uthenting av garanterte billetter er 18. mars, eller 4 uker fra billettene legges ut. Etter fristen hentes andre billetter enn de garanterte ut med samme link.