ONSDAG
6. MARS
19:00

Songskattane – Bryne og Rosseland

Salget starter: 01. mars 2024

Songskattane er eit korprosjekt for alle elevar på 4. trinn i Time kommune. Målet med dette prosjektet er å skape song- og formidlingsglede gjennom det å synge i kor.

 

Billettar til konsertane vert prioritert til elevane sine foreldre. Foreldre kjøper billettar gjennom tilsendt link frå skulen. Resterande billettar som vil vera tilgjengelege for alle, vert lagt ut fredag 1. mars.

 

Songskattane er eit samarbeidsprosjekt mellom grunnskulane i Time, Time kulturskule og Den kulturelle skulesekken i Time. Prosjektet vert finansiert med midlar frå Den kulturelle skulesekken.